TARİHİMİZ
hakkımızda

Köyümüz Sarıhaliller’in, akraba olduğumuz civar köylerimizin ve Akseki'nin nasıl kurulduğunu, yaşadığımız günlere nasıl ulaştığını anlayabilmemiz için
Türklerin Anadolu'ya ilk gelenlerinden olan beş Türk boyunun liderlerinin babası Gündüz Alp ve hanımı Hayme Ana’nın Anadolu’yu nasıl yurt edindiğinden başlamamız gerekmektedir.
Hayme Ana Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin babaannesidir.
Kayı boyu beylerinden Gündüz Alp'in hanımıdır. Gündüz Alp'in Fırat nehrini geçerken ölmesiyle aşiretin başına geçmiş güçlü bir kişiliğe sahip bir liderdir.
Selçuklulara bağlı uç beyliklerini kurarak devlet olmanın alt yapısını tamamlamıştır.(Yalnız Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana ile Osman Gazi’nin annesi Hayme Ana’yı karıştırmamak gerekir.)
Büyük Hayme Ana beş oğluyla Anadolu'ya girmiştir. Yerleşik düzene geçmeye başladıklarında iki oğlu kısa süre sonra Türkmen boylarına geri döner. Hayme Ana ise kalan üç oğluyla Anadolu'ya tamamen yerleşir. Geri dönen oğullar Hayme Ana’nın Anadolu’yu yurt edindiğini görünce tekrar gelip onlar da yerleşik düzene geçerler. Artık Anadolu'da beş Türk boyu mevcuttur. Daha sonraları gelen iki kardeş boy ile yedi Türk boyu Anadolu'nun dört bir tarafına yayılmıştır.
Akseki 1286 yılında o dönemde Marla, Marulya ismiyle anılan bir Türk şehri halini almıştır. 13. yüzyılın ilk yarısında Selçuklu hakimiyeti daha sonra Osmanlılar ve Karamanoğulları arasında bir kaç defa el değiştirmiştir.

Akseki (Marla) 1471 senesinde Gedik Mehmet Paşa tarafından Alanya ile birlikte kat’i olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Malazgirt savaşından sonra Anadolu'nun kapıları tüm Türklere tamamen açıldığından Batıya geçen ve Anadolu'ya yerleşen Türk boyları yirmi dört boya ulaşmıştır. Türkmenlerin bir kısmı Celaleddin Harzemşah ile birlikte Akseki yöresine gelmişlerdir. Bunlardan Tekçeler, Sarılar ve İlbeyler bazılarıdır. Türkmenistan’dan gelen beş kardeşlerin soyundan olan Sarılardan Hacı, Halil ve Abbas kardeşler Toroslar’ı yurt edinmiş; Sarıların Hacı Sarıhacılar obasını, Sarıların Halil Sarıhaliller obasını ve Sarıların Abbas Sarıabbas obasını mesken tutmuşlar; tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını buralarda kurmuşlardır. Selçuklular Oğuzların Üç oklar kolunun Kınık boyuna, Osmanlılar ise Kayı boyuna bağlıdır. Karaman oğulları da Oğuzların Avşar boyundan olan Karamanlı oymağıdır. Şu halde Akseki yöresi halkının bu boylardan mürekkep olduğu açıktır.

Derleyen: Saim Kuru

 

maviweb